Chính Sách Bảo Mật Tại DMC Agency

Chính sách này bao gồm những gì?

Chính sách này bao gồm việc thu thập và sử dụng các dữ liệu của những cá nhân đã từng và sẽ truy cập vào trang web của Digital Marketing Agency.

Chính sách này không bao gồm việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của các cá nhân đã từng và sẽ truy cập vào các trang web được liên kết từ trang web này.

Tóm tắt chính sách

Chúng tôi luôn tôn trọng các quyền riêng tư của những cá nhân truy cập trang web và tin rằng một khi bạn đã lựa chọn cung cấp những thông tin cá nhân cho chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã tin rằng chúng tôi sẽ hành động một cách minh bạch, có trách nhiệm những thông tin được cung cấp. Chính sách bảo mật này sẽ có các thông tin quan trọng về phương thức mà chúng tôi sử dụng đối với thông tin cá nhân của bạn.

Những thông tin gì bạn có thể thu thập được?

Chúng tôi có thể yêu cầu người dùng truy cập trang web này cung cấp những thông tin cá nhân về bản thân để phục vụ quá trình đáp ứng yêu cầu của chúng tôi đối với khách hàng. Ví dụ, trong khu vực liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin như địa chỉ email, tên, và các câu hỏi của người dùng. Mọi thông tin mà bạn cung cấp sẽ được thực hiện theo nguyện vọng và sẽ được sử dụng cho mục đích mà bạn đã cung cấp. Đôi khi, để thực hiện mục đích này, thông tin có thể được chia sẻ hoặc thu thập trực tiếp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoạt động thay mặt chúng tôi. Khi bạn sử dụng trang web này, những thông tin về bạn mà chúng tôi có thể thu thập được bao gồm:

 • Tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ IP
 • Địa chỉ
 • ID thiết bị di động
 • Những dữ liệu cá nhân khác được bạn cung cấp khi liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng trang web.

Cách thức mà chúng tôi sử dụng để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

 • Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân của bạn để:
 • Cung cấp thông tin và tài liệu bạn yêu cầu cho bạn, chẳng hạn như các thông tin được cung cấp thông qua phần “Liên hệ” trên trang web chúng tôi;
 • Gửi bạn các tài liệu và thông tin mà chúng tôi tin rằng sẽ được bạn quan tâm hoặc có liên quan đến những thông tin mà bạn quan tâm;
 • Trả lời các câu hỏi cụ thể mà bạn có thể thắc mắc liên quan đến DMC – Digital Marketing Agency và các công ty, các thương hiệu khác nhau;
 • Cung cấp những cách tốt hơn cho bạn để truy cập các thông tin thông qua trang web này;
 • Xem xét và xử lý tất cả các yêu cầu và câu hỏi từ phía của bạn, ví dụ như những câu hỏi được bạn gửi thông qua hoặc theo phần “Liên hệ” trên trang web của chúng tôi;
 • Cho phép bạn cung cấp thông tin đến những nhóm kinh doanh mới của phía chúng tôi;
 • Phân tích và xử lý đơn đăng ký của bạn cho các hội thảo, sự kiện và các cuộc họp.

Chúng tôi sẽ chuyển thông tin của bạn đến bên thứ ba không?

Các dữ liệu cá nhân của khách truy cập trang web này tự nguyện cung cấp có thể sẽ được chia sẻ với các công ty khác trực thuộc DMC Group. Tất cả các dữ liệu do cá nhân tự nguyện cung cấp sẽ được giữ trong một khoảng thời gian tùy thuộc vào mục đích dữ liệu đó được cung cấp và sẽ được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật phụ thuộc vào mức độ nhạy cảm của dữ liệu đó. 

Chúng tôi có thể chia sẻ lộ các thông tin của bạn nếu chúng tôi hoặc bất cứ tài sản nào của chúng tôi là đối tượng của một cuộc mua bán, giao dịch như của công ty. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba đó có nghĩa vụ giữ bí mật với những thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của cá nhân bạn cho các bên thứ ba khi chúng tôi tin rằng điều đó được pháp luật cho phép hoặc (ví dụ như các bên thứ ba cung cấp các dịch vụ thay mặt cho chúng tôi) và để ngăn chặn, điều tra hoặc thực hiện các hành động liên quan đến những hành vi bị nghi ngờ là bất hợp pháp hoặc các hành động bị cấm, bao gồm, nhưng không giới hạn, các hành vi gian lận. Chúng tôi sẽ luôn tuân thủ các biện pháp để yêu cầu các bên thứ ba đó không tiết lộ các thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ gửi thông tin của bạn đến đâu?

Chúng tôi sẽ áp dụng những bước hợp lý và an toàn để bảo vệ và để đảm bảo rằng thông tin của bạn luôn được an toàn nếu quốc gia mà thông tin của bạn được chuyển đến không đảm bảo được mức độ bảo vệ thích hợp.

Thu thập dữ liệu bị động bởi DMC – Digital Marketing Agency kể từ khi bạn bắt đầu bước truy cập trang web này.

Khi bạn truy cập các trang khác nhau trên trang web của chúng tôi, trình duyệt của bạn sẽ gửi những thông tin được chuẩn hóa và cho phép máy chủ của chúng tôi đưa cho bạn nội dung mà bạn yêu cầu. Các thông tin này bao gồm:

 • Các thông tin liên quan đến trình duyệt và hệ điều hành máy tính của bạn. 
 • Điều khoản tìm kiếm: Chúng tôi có thể lưu trữ lại cả các cụm từ mà bạn đã từng tìm kiếm trên trang web này cũng như những cụm từ tìm kiếm mà bạn nhập trên các công cụ tìm kiếm dẫn bạn đến trang web này của chúng tôi.
 • Địa chỉ IP: Khi một yêu cầu của bạn được thực hiện, chúng tôi sẽ lưu giữ địa chỉ IP của máy tính mà bạn dùng để đưa ra yêu cầu. Mặc dù địa chỉ IP cũng không xác định chắc chắn cụ thể rằng đó là bạn, nhưng nó có thể cung cấp thêm một số thông tin chi tiết như vị trí gần đúng, nhà cung cấp dịch vụ Internet và tốc độ kết nối.
 • Ngày giờ: Khi có các yêu cầu về nội dung trên trang web https://dmcagency.vn, chúng tôi sẽ ghi lại thời gian của các yêu cầu đó.
 • Thông tin tham khảo: Phụ thuộc vào cách thức mà bạn truy cập website https://dmcagency.vn, chúng tôi có thể biết được URL của trang bạn truy cập trước khi đi đến trang web https://dmcagency.vn.

Những dữ liệu thụ động mà website của chúng tôi thu thập sẽ không được dùng để xác định ai là người mà sẽ chỉ được sử dụng để tối ưu hóa và quản trị trang web. Các dữ liệu này được lưu trữ tại nhật ký máy chủ web và sẽ được lưu trữ không nhiều hơn hai năm.

Chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn trong thời gian bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ các thông tin cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian nhất định mà chúng tôi cần để dùng các thông tin đó cho những mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này và tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian mà pháp luật cho phép và yêu cầu chúng tôi.

An ninh

Chúng tôi sẽ thi hành các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp để bảo đảm an toàn cho các dữ liệu cá nhân của bạn. Nhằm ngăn chặn những lượt truy cập trái phép, đảm bảo sự chính xác của các dữ liệu và bảo đảm rằng việc sử dụng các thông tin là phù hợp, chúng tôi có các quy trình điện tử và vật lý phù hợp để bảo mật và bảo vệ các thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng trang web này.

Cảnh báo phòng ngừa

Hãy lưu ý rằng không dữ liệu nào được lan truyền trên Internet là an toàn 100%. Chính vì vậy, chúng tôi không thể bảo đảm tính bảo mật tuyệt đối của các thông tin mà bạn gửi qua các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Cũng xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ bảo lưu quyền truy cập và tiết lộ các thông tin của khách truy cập được thống nhất ở đây (bao gồm cả những thông tin mang tính cá nhân) theo yêu cầu của tòa án và các cơ quan hành chính và trong phạm vi cần thiết để chúng tôi điều tra hành vi bị nghi ngờ là quấy rối, gian lận hoặc các vi vi phạm khác của pháp luật hoặc Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web hoặc chính sách của chúng tôi.

Quyền bảo mật thông tin của bạn

Bạn có thể có quyền yêu cầu để:

Có một bản sao của thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và báo cáo chi tiết về cách mà chúng tôi sử dụng những thông tin cá nhân của bạn;

Sửa bất cứ thông tin nào không chính xác nằm trong thông tin cá nhân của bạn;

Chúng tôi cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho bạn theo cấu trúc thường được sử dụng và định dạng mà máy móc có thể đọc được. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi đưa thông tin cá nhân của bạn trực tiếp cho bên thứ ba ở định dạng này;

Xóa toàn bộ những thông tin cá nhân của bạn hoặc chúng tôi sẽ hạn chế sử dụng thông tin đó.

Vui lòng truy cập DMC Agency nếu bạn muốn thực hiện bất cứ quyền nào trong số này.

Bạn cũng có thể khiếu nại với các cơ quan gia,giá sát hoặc bảo vệ dữ liệu có liên quan nếu bạn cho rằng cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là sai cách và có thể gây tổn hại đến bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Để thuận tiện nắm bắt thông tin khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến một vài trang web khác cũng như các tài khoản mạng xã hội tương ứng của chúng tôi như Facebook, Instagram, Youtube, Twitter hoặc LinkedIn. Chính sách quyền riêng tư sẽ này không được áp dụng cho các trang web khác đó và chúng tôi mong rằng bạn sẽ đọc các chính sách về quyền riêng tư tương ứng để nắm bắt được các thông tin về các hoạt động thu thập và xử lý dữ liệu của họ. 

Chúng tôi sẽ không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về những nội dung của các trang web đó hoặc cách các bên thứ ba có trách nhiệm thu thập và xử lý những dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc xác nhận nào về quyền của các trang web của bên thứ ba.

Vị trí trang web

Trang web của chúng tôi có máy chủ được đặt tại Việt Nam. Bằng cách sử dụng trang web, bạn có thể tự do và đồng ý cho chúng tôi xuất thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sang Việt Nam cũng như lưu trữ, sử dụng các thông tin đó ở Việt Nam theo các quy định trong chính sách này. Bạn nên hiểu rằng dữ liệu được lưu trữ tại Việt Nam sẽ phải tuân theo các yêu cầu hợp pháp của tòa án hoặc các cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam.

Những thay đổi về Chính sách bảo mật quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét và thông báo quyền riêng tư này để đảm bảo rằng bạn có thể nắm bắt được các thông tin này sớm nhất và chính sách của chúng tôi cập nhật, tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ bảo lưu quyền, tùy theo các quyết định của mình, sửa đổi những thông báo về quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Thông báo bảo mật cập nhật sẽ được đính kèm trên trang web của chúng tôi. Thỉnh thoảng bạn nên xem lại các thông báo về quyền riêng tư này để đảm bảo bạn đã cập nhật được thông tin mới nhất.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi và cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mục. Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888160868